Od poniedziałku 20 kwietnia będą odprawiane Msze Święte w kościele z udziałem wiernych.

W kościele może przebywać maksymalnie 14 osób.

Wierni uczestniczący we Mszy Świętej mają założone maseczki, a przy wejściu do kościoła dezynfekują ręce.

Do komunii świętej przystępujemy w odstępie 2 metrów. Na czas przyjęcia komunii św. ściągamy maseczki.

Zaleca się, aby Komunię św. przyjmować na rękę. Natomiast osoby przyjmujące Komunię św. do ust powinny przyjmować ją na końcu.