Wspólnota neokatechumenalna spotyka się we wtorki o godz. 19.15 i soboty o godz. 19.30 w parafii św. Stanisława Kostki w Lublińcu.