SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:
1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym ślubem. Wcześniej należy ustalić datę ślubu.
2. Potrzebne dokumenty:
•Świadectwa chrztu św. z aktualną datą (adnotacja o Bierzmowaniu),
•Dowody osobiste,
•Świadectwa katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej,
•Zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim,
•Trzy egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzającego brak cywilnych przeszkód do zawarcia małżeństwa ze skutkami cywilnymi (małżeństwo konkordatowe),
•Zaświadczenie o odbytych spotkaniach w Poradni Rodzinnej,
•Dane świadków.

*Jeśli narzeczeni są spoza parafii, potrzebna jest zgoda proboszcza z parafii narzeczonej lub narzeczonego na spisanie protokołu i asystowanie przy ślubie