2014.11.14 Poświęcenie i wręczenie modlitewników dzieciom