Celem naszej oblackiej bytności w Kokotku jest prowadzenie ośrodka – Centrum Formacji NINIWA. Pracy jest sporo, ale jest też ogromna satysfakcja. Jest też coraz więcej oblackich rąk do pracy…

Chcemy wyjść naprzeciw i być potrzebnymi. Zachęcamy do zamawiania intencji Mszy świętych! W Kokotku obecnych jest kilku kapłanów, którzy chętnie przyjmą intencje.

Nie ma stawek, nie ma cennika, jednak „Godny jest robotnik swojej zapłaty”. Jeśli chcesz wesprzeć nasze dzieło młodzieżowe, możesz to zrobić także w tej formie. Nie ma większego daru niż ofiara Mszy świętej.

Intencje można zgłaszać tutaj: o. Piotr Bednarski proboszcz.kokotek@oblaci.pl ; kom. 505965567