2014.06.27 Jubileusz 60-lecia kapłaństwa ks. Ludwika Koniecznego